عنوان صفحه:کار دانشجویی

 

آیین نامه کار دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 1: به منظوره بهره گیری ازتوانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی ، دانشجویی ، پژوهشی،فرهنگی و پشتیبانی واحد های دانشگاهی و مراکز آموزشی وابسته ( که ازاین پس دراین آیین نامه واحد نامیده میشوند) و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تأمین بخشی از مخارج تحصیلی ، آیین نامه کار دانشجویی به شرح زیر اعلام می گردد .

ماده 2 : شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی :

2-1 . گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

2-2 . داشتن صلاحیت های عمومی ، حسن سلوک و اخلاق حسنه

2-3 . نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی

2-4 . نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینه های جاری به تشخیص مسئولین آموزشکده

2-5 . داشتن میانگین حداقل 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و 14 برای مقاطع بالاتر

2-6 . داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کار دانشجویی

2-7 . داشتن کارایی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون ذیربط

تبصره 1 : دانشجویانی که دارای سابقه انضباطی هستند ولی در رفتار خود تجدید نظر کرده و اصلاح شده اند بنا به تشخیص معاون دانشجویی می توانند به کار دانشجویی مشغول شوند.

·         گردش کار ثبت نام متقاضیان کار دانشجویی :

مراجعه دانشجو به مدیر امور دانشجویی (خانم صفوی)

تکمیل نمودن فرمهای مربوطه و تکمیل نمودن آن طبق موارد مورد نظر

تحویل فرم مربوطه به مدیر امور دانشجویی

ماده 3 : استفاده از کار دانشجویی برای انجام کارها و امور کلیدی که به نحوی با سرنوشت تحصیلی خود دانشجو یا دیگردانشجویان ارتباط دارد یا در مواردی که امکان سوء استفاده از موقعیت ایجاد شده وجود دارد،ممنوع است. تشخیص و مسئولیت اجرای دقیق این امر بر عهده معاونت ذیربط است.

ماده 4 : صدور مجوز نهایی انجام کار دانشجویی و تعیین حداکثر ساعات کاردانشجو درهرترم،با توجه به تعداد واحدهای اخذ شده در آن ترم بر عهده حوزه معاونت دانشجویی است . بدیهی است ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات تشکیل کلاس های درسی دانشجو باشد.

ماده 5 : میزان حق الزحمه خالص پرداختی برای هر ساعت کار دانشجویی مقطع کاردانی 10000 ریال می باشد.

ماده6 : دانشجویان کارشناسی ارشد و مقاطع بالاتر که بیش از 80 درصد کل واحد های درسی خود را با موفقیت گذرانده و توانایی و دانش لازم برخوردارند ، با تشخیص گروه آموزشی مربوطه ، می توانند به عنوان دستیار آموزشی در کارهای آزمایشگاهی و کلاس های حل تمرین همکاری کنند .

ماده 7 : پرداخت حق الزحمه دانشجو منوط به مراجعه دانشجو به مدیر امور دانشجویی ، اخذ فرم گزارش کارو تأیید کارانجام شده توسط معاونت ذیربط ( فرم شماره 3 ) و تصویب معاون دانشجویی مرکز است.

تبصره: آخرین مهلت تحویل فرم گزارش کار،پنجم ماه بعد می باشد و در صورت عدم تحویل در موعد مقرر آموزشکده تعهدی برای پرداخت حق الزحمه نخواهد داشت.

ماده 8 : حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی از محل بودجه واحد باعنوان تخفیف دانشجویی پرداخت خواهد شد.

ماده 9 : چنانچه کار محوله موجب افت وضعیت آموزشی دانشجو شود ، معاون دانشجویی ساعات کار او را برای نیمسال بعد کاهش داده و در صورت افزایش افت تحصیلی ، از ادامه کار وی جلوگیری خواهد شد.

ماده 10 : در صورت عدم رضایت واحد از کار دانشجو و یا رفع نیاز، با اعلام قبلی و رعایت فاصله زمانی یک ماه به کار دانشجو خاتمه داده می شود .

ماده 11 : اجرای مفاد این ایین نامه هیچ گونه تعهد استخدامی برای آموزشکده در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد .

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch