عنوان صفحه:بیمه حوادث دانشجویی

 

بیمه حوادث دانشجویی

كليه دانشجويان طي دوران تحصيل داراي بيمه حوادث مي باشند لذا چنانچه دانشجويي دچار حادثه در حين تحصيل گرديد در صورت ارائه مدارك مستدل هزينه هاي پزشكي پرداخت خواهد شد.

دانشجویان عزیز می توانند با مراجعه به سرکار خانم صفوی مدیر امور دانشجویی و ارائه مدارک به ایشان از خدمات بیمه دانشجویی بهره مند گردند.

 

*مدارک مورد نياز براي دريافت خسارت حوادث دانشجويي از صندوق حواث دانشگاه:*

 

1- اصل نمونه برگ تکميل شده توسط حادثه دیده (دریافت از خانم صفوی) با اعلام شماره حساب بانکي واحد.

2- اصل گزارش حادثه و درخواست دانشجو با ذکر تاريخ دقيق، نوع و علت حادثه و با بررسي دقيق و مهر و تأييد مسئولين واحد.

3- اصل گزارش حادثه تنظيمي نيروي انتظامي و کروکي راهنمايي و رانندگي يا تصوير برابر اصل شده دادگستري با ذکر مشخصات مصدوم در آن (در مورد حوادث و تصادفات جاده اي).

4- اصل صورت هزينه ها و مدارک درماني و بيمارستاني زمان حادثه(صورت هزينه هاي تداوم درمان پس از حادثه قابل قبول نمي باشد).

5-  اصل گواهي فوت صادره اداره ثبت احوال منضم به اصل مجوز دفن و معاينه جسد پزشکي قانوني يا تصوير برابر اصل شده آن توسط دادگستري (در مورد حوادث منجر به فوت).

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch