جدول اطلاعات هیأت علمی سما اصفهان
ردیف
نام خانوادگی
نام
زمینه فعالیت
آدرس پست الکترونیک
تصویر
1
بهمن پور
مریم
ریاضی
2
دانش پناه
فرنوش
معماری
3
رحیمی دستجردی
محسن
حسابداری
4
سورانی
محبوبه
تربیت بدنی
5
صبحی
ثمین
حسابداری
6
طاووسی
مجید
برق-قدرت
7
قهرایی
امید
مکانیک بیوسیستم
8
مؤمنی
خدایار
تربیت بدنی
9
مرادی
بهارک
تربیت بدنی
10
نظری
حمیدرضا
فناوری اطلاعات

لیست فوق بر اساس نام خانوادگی مرتب شده است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
آموزشکده فنی و حرفه ای دخترانه سما
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – آموزشکده سما - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به آموزشکده سما اصفهان (خوراسگان)۹۵-۱۳۹۳
SAMA
Technical and Vocational
Training College
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch