صفحه اصلی مشخصات و لینک دانلود مستقیم مقاله شماره ۱۱۴

ارسال به دوستان
۱۱۴ : کد شناسه مقاله
مارک جیکوبز : نام مقاله
: نویسنده یا تهیه کننده مقاله
توضیحات:
مقالات تخصصی طراحی لباس ، برند و سبک های طراحی لباس
بایت۵۷۹کیلو بایت و ۸۹۲مگا بایت و۱
: حجم مقاله
۱۳۹۹ /۱۰ /۲۳ : تاریخ اعلام
ویرایش نشده : تاریخ ویرایش
مهناز نیکبخت : فرستنده
۶۱۲ : تعداد مراجعهشما میتوانید با کلیک بر روی این لینک مقاله فوق را به طور مستقیم از سرور ما دانلود نمایید   دانلود مقاله


سوالات ، نظرات و انتقادات خودرا ارسال نمایید:

:نام
:پست الکترونیک
:نظر
:کد امنیتی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
دانشکده مهارت و کارآفرینی (واحد خواهران)
اصفهان - خیابان پروین اعتصامی -مقابل فروشگاه رفاه -16 متری شاهد – دانشکده مهارت و کارآفرینی - کد پستی 8198993583
تلفن تماس: 03135590387 فاکس: 03135552753
حق نشر متعلق به دانشکده مهارت و کارآفرینی اصفهان (خوراسگان)1400-1387
SAMA
Skill and Entrepreneurship
Faculty
Islamic Azad University
Esfahan(Khorasgan) Branch